Szentek miséi CD sorozat

A katolikus egyház mindig pédaként állította a hívek elé a Szenteket, azokat a férfiakat és nőket, akik hősies fokon élték a krisztusi hitet. Ők azok a testvéreink, akik már célba értek. Az evangéliumi értékeket életpéldájukkal kínálják felénk.

Az egyházi év alapján igyekeztünk a szentek ünnepeit, főünnepeit felvenni.

Ezek a következők:

Urunk megkeresztelkedése,

Urunk bemutatása,
Urunk színeváltozása,
Jézus Szentséges Szíve

Szűz Mária miséi:

Gyümölcsoltó Boldogasszony
Sarlós Boldogasszony
Nagyboldogasszony
Kisboldogasszony
Szűz Mária szent neve
Fájdalmas Szűzanya
Magyarok Nagyasszonya
Szeplőtlen Fogantatás

Férfi szentek:

Szent István első vértanú, Szent József, Keresztelő Szent János születése, Szent Péter és Szent Pál apostolok,

Magyar szentek: Szent István király, Szent Imre herceg.

Egyéb: Szent Kereszt felmagasztalása, Mindenszenterk, Halottak napja 1, és Halottak napja 2

A 23. és a 24. CD nem szentekkel kapcsolatos. A 23 Szentségimádásra ajánlott mise, a 24. CD a Te Deum -ot tartalmazza hálaadásra.