Litániák, Gyászmisék, Keresztutak

Litániák: Öt énekelt litániát vettünk fel. Ebből négy lorettói és egy Jézus Szíve litániája. A boldogságos Szűz tiszteletére énekelt litániák - egy kivételével - a dallam megtalálható a Hozsanna énekeskönyvben is. A negyedik litániát Karancsságon mint népi énekváltozatként énekelték és éneklik. A szöveg 198 -as ének szövegével azonos. Több énekváltozatot illesztettem a befejező énekek közé. Külön kérésre olyan énekek is elhangzanak, melyek a hivatalos könyvekben nem szerepelnek. Az antifónáknál mind húsvéti, mint az évközi idő énekeit is felvettük.

Ugyancsak helyet kaptak a májusi Mária énekek is.

A Jézus Szíve litániáját Kersch Ferenc: Sursum Corda c. orgonakönyvéből kölcsönöztem.

Gyászmiségk: Összesen négy külön gyászmisét tartalmaz. Igyekeztem megoldani azt is, hogy ahol még szokás a Lucenárium és az első évfordulós gyászmise az is megtalálható legyen ebben a sorozatban. A negyedk CD gyászmise kezdőénekét az "Adj Ó Uram örök nyugvást" Takácsy Dénes Békét a lelkeknek c. gyászmise gyűjteményéből származik.

Keresztúti ájtatosságok: Öt különböző ájtatosság készült. Az első a 78 -as Hozsonna énekénél található meg. A másodiknál a szöveg Dr Lancz Kálmántól származik amit Dr Kerekes Károly dolgozott át. A dallama a "Gyászba borúlt Isten csillagvára" énekével azonos. Ez 15 állomásból áll nagyböjtön kívül is énekelhető. A harmadiknál a 78 -as ének szövege a "Jézus világ Megváltója" dallamával ötvöződött. A negyedik az Éneklő egyház könyvéből származik, ez a 695 -ös. Az ötödiknek a dallama Kodály Zoltán: "Áll a gyötrött Istenanya" szövegét László József írta.

Az ájtatosságok antifónával és szentségi énekkel fejeződnek be, mert vannak helyek ahol szokás Jézus szenvedéséről litániát is imádkozni.

Szíves figyelmükbe ajánlom ezt a gyűjteményt.