A KATOLIKUS EGYHÁZ ÜNNEPI SZENTMISÉI cd sorozat

A katolikus egyház ünnepi szentmiséi CD Sorozat a Római Katolikus Egyház Liturgiáját veszi alapul. Zenei anyaga a jelenleg két hivatalos - Hozsanna! És az Éneklő Egyház - népénektárra épül. Törekedtem arra, hogy az énekrend változatos legyen és kapcsolódjon a litugriához. Ennek alapján az ünnepeknél, avsárnapoknál figyelembe vettem az ajánlott énekszámokat. Elolvastam az evangéliumi  részeket, hogy az énekek kapcsolatabn legyenek a szentírási perikópákkal és a 40 éves kántori tapasztalatomra is támaszkodtam.

Legtöbb esetben a kezdőének az énekeskönyv valamelyik mseénekét tartalmazza. Egyes vasárnapoknál / Advent I. IV. Karácsony: ünnepi mise, Szűz Mária Istenanya, Vízkereszt, Évközi idő: II. III. V. XI. XIII. XX. / a szent Ágoston Megújulási Mozgalom Introitus - kezdőénekét választottam. Az Adoremus, Kis Misekönyv / A. B. C. év / szövege is szerepel a bevezető énekként. / Évközi idő XXII., XXVIII., és XXIX. Vasárnap. / Hét esetben a gyülekezési ének után az Énekléő Egyház Introitusa következik. Két vasárnapnál / Advent III. és Nagyböjt VI. / csak az Introitus szólal meg.

A kiadványon a zsoltárok a Kis Misekönyv és az Adoremus alapján hangzik fel. A. B. C. év felosztásában. Az alleluja dallamát a Hozsanna., és az Éneklő Egyházból vettem.

A felajánlásnál legtöbbször a megkezdett ének megfelelő versszaka folytatódik, de advenct, karácsony, nagyböjt, húsvét időszakában más ének is megszólal.

Áldozás: sokszor az új énektár egy-egy communió énekével kezdődik, amint először beéneklek, így bemutatom a kedves híveknek, majd újra ismételve már bekapcsolódhatnak az éneklésbe. Mindig megszólal egy ismert szentségi, áldozási ének is. Az énekek között közjátékok hangzanak fel. Az áldozás időtartama a CD-n kb. tíz perc.

A befejező énekénl is törekedtem arra, hogy ismert, a közösség által kedvelt, énekek hangozzanak el, az utójáték előtt.

XXI. Vasárnapnál található a terménybetakarítási hálaadás, a XXIII. -nál a Veni Sancte. Éves ünnepeknél az utolsó ének előtt a Himnuszok / pápai, magyar / hangzanak fel.

Az állandó részek három Ordináriumot tartalmaznak:

Szigeti Kilián: Missa Hungarica / Kyrie, Glória, Sanctus, Agnus, Dei /
Szigeti Kilián: Missa Brevis Hungarorum / Kyrie, Glória, Sanctus, Agnus Dei /
Az Éneklő Egyházból egy könnyű Ordináriumot választottam.

A Glória könnyen megtanulható, dallam a Te Deummal egyezik meg. A Sanctus a prefáció dallamára énekelhető. Advent és nagyböjt vasárnapjaihoz tropizált Kyre-t vettünk fel. Nagyböjt I. vasárnapjánál a Kyrie helyén hamvazási énekek hangzanak el.

Mit nem tartalmaz a sorozat?

Nem hangzik el olyan népi ének amely egyik énekeskönyvben sem található meg.