Kedves Vendégek, kedves olvasók, érdeklődők!

 

2001-től végzem a papi szolgálatom a váci egyházmegyében, ezt megelőzte 6 év a szemináriumban Győrött. Ahol volt idő ismerkedni az egyházi zenével, a liturgiával, amely mondhatom a mindennapi eledelem volt. A hétköznapi szentmisék menete is oly felemelő volt, hogy tulajdonképpen a nehéz napok idején a spirituális jelenléte mellett mindig megtanítottak az újrakezdésre. Az egyházi év gyönyörűségében nap mint nap részem lehetett.

 

 

Ezt megismerve mindig kínként éltem meg a nagycsütörtök estétől nagyszombat estéig zene nélkül kísért éneklést. Hozzá kell tenni annak is van üzenete, talán fogalmazhatok így is hangulata. Összefoglalva: az egyházi zenét megismerve, annak örömét átélve és papként kikerülve sok kis faluba - ahol bizony nem mindig voltak komoly, szakképzett kántorok - szembesülve a csendesen végzett szentmisék hangulatával komoly lelki törést okozott újra és újra. Főleg akkor vált az élmény elviselhetetlenné, amikor más helyeket látogatva, összehasonlítottam az egyházközségeket. Sok lelki gondot jelentett, addig a napig még egy kirándulás alkalmával Máltán a főtemplomban részt nem vettünk a szentmisén, ott találkoztam a digitális kántor módszerrel.

 

 

Akkor fogalmazódott meg bennem először, hogy ha ők meg tudják oldani, mi miért ne tudnánk. 2005-től a karancssági egyházközségben is végzem lelkipásztori munkámat. Itt ismerkedtem meg Durnyik József kántor, karnagy, hitoktató úrral, aki több mint negyven éve teljesít zenei kántori szolgálatot és vezeti a helyi énekkart. Ez párosul azzal hogy az orgona kitűnő állapotban van és a templom akusztikája is mondhatni tökéletes.

 

 

Nos, a máltai kirándulásunkról hazaérve megkerestem Gerhát Csabát, jó ismerősömet, akinek elmeséltem külföldi tapasztalataimat és egyeztettük elképzeléseinket a digitális kántor megvalósítására vonatkozóan. Ő és a kántor úr immár több mint három éve dolgoznak fáradhatatlanul az egyházi zenei gyűjtemény felvételén.

 

A cd sorozat szolgálhatja az egyházi zene megszerettetését, a hívek zene tanulását, továbbá az én egyházközségeimben kántor távollétében a szentmiséken is használom. Természetesen csak a kántor hiányában, mert az élő személyt az élettelen cd sohasem helyettesítheti, de amennyiben a kántor nincs jelen a szentmisén elfoglaltsága miatt, akkor rendszeresen alkalmazom; és a hívek nevében is írhatom, hogy mindenki nagyon meg van elégedve vele.

 

A cd sorozat elkészítése komoly anyagi kiadás volt, ezt támogatásokból sikerült megvalósítani. Éppen ezért hálával tartozunk mindazon paptestvéreimnek, akik nagylelkűen segítettek ennek a nagyon komoly egyházzenei műnek a létrehozásában. A Jó Isten százszorosan jutalmazza meg mindannyiukat önzetlen egyházias lelkületükért, mely nélkül nagy tervünk nem valósulhatott volna meg.

 

 

 

 

 

 

Gyönyör László

etesi plébániai kormányzó